Om mig

Jag har arbetat inom primärvård och i psykiatrin med psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar. Jag har erfarenhet av att arbeta med ångest, nedstämdhet, sorg, relationsproblem, självkänsla och traumatiska upplevelser. Jag har arbetat med både lättare och svårare problematik. Jag har HBTQI-kompetens.


Min utbildning har jag från Stockholms univeristet och min grundutbildning är psykodynamisk. Efter examen har jag fortbildat mig inom Metakognitiv psykoterapi (MCT) som är en del av tredje vågen KBT, samt inom EMDR, en fokuserad behahndling för trauma och PTSD.


Jag går regelbundet i handledning. 


Jag är medlem i Psykologförbundet och Psyoklogföretagarna.