Psykoterapi

När du kommer till mig utgår vi från de problem du upplever idag och arbetar med hur du kan komma vidare.

Ibland kan du vara hjälpt av att vi undersöker hur upplevelser tidigare i livet påverkar dina problem idag och hur du kan hantera störande minnen.


Mina sessioner är 45 minuter långa. Vid det första kartlägger vi dina problem. Det är också en chans för dig att se hur jag jobbar och om du tror att det passar för dig.


Psykoterapiformer jag arbetar med är psykodynamisk korttidsterapi (PDT), metakognitiv terapi (MCT) samt EMDR (ögonrörelseterapi för trauma). Utifrån dina önskemål och min bedömning lägger vi upp en behandling som passar dig. Psykodynamisk terapi (PDT)

Min grundutbildning inom psykoterapi är psykodynamisk. Denna terapiform bygger på samtalet som läkande kraft och att hur vi mår idag hänger ihop med händelser från tidigare i livet. Psykodynamisk terapi passar dig som känner att du behöver tala som saker som tynger dig. Det passar också för dig som upplever att du behöver få en ny förståelse för dig själv och ditt liv. 


Metakognitiv terapi (MCT)

Metakognitiv terapi är en korttidsbehandling och är en del av den senaste generationen av kognitiva terapier (KBT). Metakognitiv terapi bygger på upptäckten att många psykologiska besvär kommer sig av att vi ägnar för mycket tid åt grubbel och/eller oro. Behandlingen går ut på att begränsa tiden man grubblar och oroar sig. Denna terapiform passar dig som grubblar och oroar dig mycket.


EMDR

EMDR passar dig som upplever att du idag påverkas negativt av svåra upplevelser. I EMDR jobbar man med ögonrörelser samtidigt som man fokuserar på det störande minnet. Denna process leder till att minnet blir mindre störande och att du som patient hittar tillbaka till ett mer adaptivt förhållningssätt till den störande händelsen. EMDR kan vara en enskild behandling eller en del av en psykoterapi. (Du kan läsa mer om EMDR på EMDR Sveriges webbplats )